Investing in renewable energies

[This page exists in Dutch and in French. For French, click here]

Vandaag bestaat meer dan 80% van de wereldwijde energiemix uit fossiele brandstoffen, die de voornaamste oorzaak zijn van de opwarming van de aarde omdat ze massaal CO2 in de atmosfeer brengen. Het “Emissions Gap Report" van de Verenige Naties stelt dat we wereldwijd onze uitstoot met 42% naar beneden zouden moeten krijgen tegen 2030 als we het akkoord van Parijs nog willen halen om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. 

De omslag naar hernieuwbare energie is gelukkig volop bezig. Maar volgens klimaatprofessor Joeri Rogelj, hoofdauteur van het VN-klimaatrapport, zou die 7 keer sneller moeten gaan om de opwarming nog te kunnen beperken tot 1,5°C.

Bij LITA.co kunnen we ons de transformatie van onze productie- en consumptiewijzen niet voorstellen zonder de gezamenlijke betrokkenheid van overheden, bedrijven en burgers. Vandaag stellen we vast dat een groot aantal Belgische burgers voorstander is van de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Daarom bieden we de mogelijkheid om mee de energietransitie te faciliteren via je spaargeld, om je investeringen te diversifiëren via hernieuwbare energie. Wij geven de voorkeur aan projecten die financieel rendement en energie-efficiëntie met elkaar verzoenen, evenals lokale productie en sober verbruik.

Wat betekent "hernieuwbare energie"?

"Hernieuwbare energie" verwijst naar een reeks methoden die ontworpen zijn om energie te produceren uit bronnen die onbeperkt beschikbaar zijn, of die sneller aangevuld kunnen worden dan ze verbruikt worden. Wat hun productie en milieu-impact betreft, onderscheiden ze zich van de zogenaamde "fossiele" brandstoffen (olie, kolen en gas), die beperkte reserves hebben.

Er zijn verschillende soorten hernieuwbare energie:

Zonne-energie: opgewekt bij het opvangen van zonnestralen. Er zijn twee hoofdmethoden: thermische zonne-energie en fotovoltaïsche zonne-energie (op het land, drijvend of op gebouwen).

Windenergie: opgewekt door de kinetische energie van de wind, die werkt als een elektriciteitsgenerator. Windturbines kunnen aan land of op zee staan (offshore).

Waterkracht: afkomstig van de kinetische energie van water, die turbines aandrijft die elektriciteit opwekken.

Biomassa: is afkomstig van planten (hout, stro, mest) en dierlijk afval, die drie soorten energie produceren (houtenergie, biogas en biobrandstoffen), door verbranding, fermentatie (zoals methanisatie) of transformatieprocessen.

Geothermische energie: dit is afkomstig van de warmte die de aarde afgeeft en die ondergronds is opgeslagen, en die kan worden onttrokken en omgezet in elektriciteit.

Wat zijn de kenmerken van ons investeringsaanbod in hernieuwbare energie?

Een aantrekkelijke investering die écht duurzaam is

Met het aanbod in hernieuwbare energie op LITA.co kan je je spaargeld diversifiëren via investeringen die een aantrekkelijk rendement opleveren en tegelijkertijd een positieve impact hebben. We bieden je de mogelijkheid om innovatieve oplossingen voor de productie van hernieuwbare energie te financieren via crowdlending (obligaties met een jaarlijks rendement tussen 5% en 8%, over een terugbetalingsperiode van 2 tot 7 jaar).

Wij selecteren voornamelijk producenten van fotovoltaïsche zonne-energie (op gebouwen, drijvend of agri-voltaïsch), windenergie (drijvend of kleine windenergie op gebouwen), geothermische energie en biomethanisatie. De keuze voor deze spelers baseren we steeds op een analyse van hun volledige waardeketen. Hierbij houden we rekening met milieucriteria zoals de bescherming van biodiversiteit of het optimaliseren van de ingenomen plaats, maar ook met sociale criteria door te zorgen voor fatsoenlijke, duurzame en inclusieve jobs.


Bronnen:

https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/Key_World_Energy_Statistics_2020.pdf

https://www.qqf.fr/infographie/42/les-nergies

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2...