Onze missie? Je in staat stellen zin en betekenis aan je spaargeld te geven!

Aan de oorsprong van LITA.co ligt de wil om burgers te verzoenen met de financiële wereld omdat we de volgende observatie hebben gemaakt:

Aan de ene kant heeft de klassieke financiële wereld de relatie van burgers met hun spaargeld en investeringen vertroebeld. Burgers willen het vertrouwen in investeringen terugwinnen door het zin en betekenis te geven.

Aan de andere kant worden ondernemers met positieve innovatie te vaak opzij gezet in het traditionele financiële systeem dat moeite heeft om winst niet langer als de enige indicator van de prestaties te zien.

Meer dan alleen een missie, is het ons engagement om actief en effectief deel te nemen aan het verminderen van de sociale en ecologische ongelijkheid over de hele wereld om zo een ​​betere, duurzame en inclusieve toekomst te bouwen.

Eva & Julien, medeoprichters van LITA.co

Investeer in sociale ondernemingen met een sterke positieve impact

"Bij LITA.co zijn we erg begaan met het concept van duurzame ontwikkeling, wat ontwikkeling impliceert die economisch efficiënt, sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam is."

Geen armoede
Geen honger
Goede gezondheid en welzijn
Kwaliteitsonderwijs
Gendergelijkheid
Schoon water en sanitair
Betaalbare en duurzame energie
Eerlijk werk en economische groei
Industrie, innovatie en infrastructuur
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatactie
Leven in het water
Leven op het land
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Onze oplossing?
Je de middelen geven om te handelen!

Ontdek
Bedrijven geselecteerd op basis van hun groeivooruitzichten, hun sociale verantwoordelijkheid en hun positieve impact op de samenleving
Investeer
100% online, 100% transparant en 100% duurzaam, vanaf € 100
Geniet van
Een belastingvermindering in combinatie met dividenden en/of meerwaarde op kapitaal als je hebt geïnvesteerd in het kapitaal van de onderneming OF periodieke rentebetalingen als je je geld hebt geleend aan de onderneming.
Volg
Op een transparante manier de evolutie van de onderneming waarin je hebt geïnvesteerd, rechtstreeks vanuit je LITA.co-account

Toegang tot een breed aanbod aan duurzame beleggingsproducten!

Op vlak
van impact

Draag bij aan de energietransitie, aan jobcreatie, onderwijs, huisvesting, ondernemerschap in ontwikkelingslanden, ...

Op vlak van
maturiteit en risico's

Of het nu gaat om een startup, een KMO, een vereniging of een energieproject, steun een structuur waarvan je de maturiteit en bijbehorende risico's goed kent.

Op vlak van
financiële producten

Spreid je beleggingen en schrijf je vandaag nog in op aandelen en/of obligaties. nieuwe financiële producten

Vind het beleggingsproduct dat bij je past!

Tech for good

Investeer in revolutionaire start-ups, scale-ups en KMO's met significante groeivooruitzichten die technologische innovatie ten dienste stellen van het algemeen belang.

Duurzaam vastgoed

Investeer in sociaal verantwoorde immobiliën, ecologische vastgoedprojecten en nieuwe woonvormen die iedereen toegang geven tot goede en duurzame huisvesting.

Cultuur

Investeer in projecten en structuren die het culturele erfgoed in al zijn diversiteit helpen verspreiden en die creativiteit en kunstenaars ondersteunen.

Hernieuwbare energie

Investeer in KMO's die actief de energietransitie faciliteren, zowel via innovatie als via de productie van hernieuwbare energie: zonne-energie, windenergie, hydraulische energie en biogas.

Sociale economie

Investeer in coöperaties, verenigingen en maatwerkbedrijven uit de sociale economie die gelijke kansen centraal stellen in hun model.

Transformatie

Investeer in KMO's die actief zijn in vervuilende sectoren en die een doortastende aanpak hebben om hun model CO2-arm te maken, KMO's die hun activiteit willen afstemmen op de klimaatuitdagingen.

Veerkrachtige landbouw en industrieën

Investeer in boeren en verwerkers die nieuwe duurzame landbouwsystemen creëren of in industriële spelers die actief deelnemen aan de herlokalisering van nieuwe sectoren.

Duurzame consumptie

Investeer in ethische merken die producten en diensten aanbieden met een positieve sociale en ecologische impact en zo een duurzamere levensstijl mogelijk maken.