Prijzen

Zoals aangegeven in artikel 12 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn de tarieven van LITA.co als volgt:

Beleggerskosten

De registratie van een gebruiker op het platform is volledig gratis.

In geval van deelname aan een project zal de belegger een commissie van 1 tot 3% betalen (inclusief BTW) van het bedrag van de belegging aan LITA.co voor elke inschrijving op effecten:

  1. 3% BTW inclusief, indien de investering minder dan €6000,- bedraagt
  2. 2% BTW inclusief, indien de investering tussen de €6000 en €15 999 bedraagt
  3. 1% BTW inclusief, indien de investering groter dan of gelijk aan €16 000 is

Deze commissie is niet inbegrepen in de investeringsprijs. Deze zal worden toegevoegd aan het bedrag van de investering. De commissieprijzen zijn aangegeven inclusief alle belastingen. In het geval dat de fundraising niet succesvol is en de transactie niet geldig wordt afgesloten, worden de geïnde kosten terugbetaald aan de belegger (inclusief transactiekosten).

Commissie voor ondernemers

In het geval het project gefinancierd wordt, zijn er 3 kosten: 

1) Een vaste kost voor de analyse van de onderneming en administratieve kosten voor de online publicatie. Deze variëren van €1.500 tot €5.000 exclusief belastingen, afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften.

2) Commissie voor fondsenwerving in geval van succes. Deze commissie varieert van 4 tot 7%, exclusief belasting, op het bedrag van de gedane investering, afhankelijk van de herkomst van de investeerders.

3) Een opvolgvergoeding die overeenkomt met het beheer en de animatie van de beleggingsgemeenschap. Deze variëren van €1.500 tot €3.000, exclusief belasting, afhankelijk van het aantal investeerders.