Wettelijke informatie

1. Identificatie

1001PACT IMPACT INVESTMENTS NV - be.lita.co -

1001PACT IMPACT INVESTMENTS NV, Naamloze Vennootschap met kapitaal 61 500 EUR, met maatschappelijke zetel te Coenraetsstraat 72, 1060 Brussel- België. Ingeschreven in het rechtspersonenregister en geïdentificeerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer  0675473752, hier genoemd "1001PACT".

Intracommunautair BTW-nummer: BE0675.473.752

Directeur van publicatie: Eva Sadoun - contact@1001pact.com

2. Website host

De website wordt gehost in Frankrijk:

Amazon Web Services LLC

PO Box 81226

Seattle, WA 98108-1226

De Verenigde Staten van Amerika (VSA)

Tel : +1 206 266 4064

 

3. Bescherming van persoonsgegevens

1001PACT respecteert de privacy van de internetgebruikers en houdt zich strikt aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de privacy en de individuele vrijheden. Dit is op 10 oktober 2017 bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit aangegeven onder referentienummer 1507658124495.

 

4. Beheer van klachten

In overeenstemming met de geldende regelgeving met betrekking tot de status van Alternatief Financieringsplatform, voldoet 1001PACT aan een beleid voor schadebeheer en heeft het procedures opgezet om klachten van klanten effectief te behandelen.

Om een klacht te richten aan 1001PACT, stuur een brief naar het volgende adres: Coenraetsstraat 72, 1060 Brussel- België.

1001PACT verbindt zich ertoe de ontvangst van elke klacht te bevestigen binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de klacht.

1001PACT verbindt zich ertoe om elke klacht te beantwoorden binnen een termijn van maximaal twee maanden na ontvangst van de klacht.

Binnen deze termijn reageert 1001PACT op de verzoeken van de klant om informatie over de behandeling van zijn klacht. 1001PACT informeert de klant in het geval dat bijzondere, naar behoren gemotiveerde omstandigheden, haar verhinderen om binnen de voorgeschreven termijnen te antwoorden.

1001PACT zet zich in om elke klant een duidelijk, gelijk en geharmoniseerd antwoord te geven. Als u toch niet tevreden bent, neem dan contact op met de Ombudsman voor financiële geschillen, Belliardstraat 15-17 b.8, 1040 Brussel (www.ombudsfin.be).