LAATSTE DAGEN 🕘 : om nog in 2023 te genieten van een belastingvermindering CWG ontdekken ->

Duurzaam investeren met belastingvermindering

Dankzij de Tax Shelter heeft rechtstreeks investeren in het kapitaal van jonge ondernemingen een dubbel voordeel: je kan genieten van een vermindering op je inkomstenbelasting én je financiert de ontwikkeling van niet-beursgenoteerde Belgische ondernemingen: start-ups en kmo’s.

Op LITA.co investeer je altijd duurzaam en kan je kiezen uit een investeringsaanbod met een sterke positieve impact. Zo draag je een steentje bij aan de ontwikkeling van een economie die zich inzet voor de sociaal-ecologische transitie.

Wat is de Tax Shelter?

Met ons investeringsaanbod in kapitaal kan je je belastingen verminderen wanneer de onderneming voldoet aan de voorwaarden van de Tax Shelter.  De Tax Shelter is een fiscaal preferentieel kader dat voorziet in een belastingvermindering voor particulieren die beleggen in aandelen in het kapitaal van micro-ondernemingen en kmo’s. Het gaat om een belastingvermindering van 25%, 30% of 45%, afhankelijk van het type onderneming dat wordt gefinancierd.

Sinds februari 2017 is deze fiscale stimulans toegankelijk voor crowdfundingplatformen en dus ook voor de impact-investeerders van LITA.co. De Tax Shelter werd ingevoerd onder het “start-up plan”, een reeks maatregelen gericht op het ondersteunen van de oprichting en groei van start-ups, groeibedrijven (“scale-ups”) en kmo’s in België.

Hoe gebruik maken van de Tax Shelter?

Wanneer je investeert in een project op LITA.co waar "Tax Shelter" bijstaat, kan je je belastingen verminderen met tot 45% van je investering. Om een belastingvermindering te bekomen op de inkomsten van jaar N, moet je investering tussen 1 januari en 31 december van datzelfde jaar N hebben plaatsgevonden.

Bijvoorbeeld: Als je vóór 31 december € 1000 euro investeert in aandelen van een onderneming die in aanmerking komt voor de Tax Shelter van 45%, heb je recht op €450 belastingvermindering op je inkomsten van dat jaar.

Een investeerder kan maximaal €100 000 per jaar via de Tax Shelter investeren. Enkel natuurlijke personen kunnen van de Tax Shelter gebruik maken, rechtspersonen (ondernemingen, vzw’s, coöperaties) kunnen dat niet.

Belangrijk om te weten: de aandelen moeten minimum 48 maanden na de investering worden behouden om de volledige belastingvermindering te behouden.

Hoe geef je een investering via de Tax Shelter aan in je belastingaangifte?

Je moet de investeringen die je in jaar N deed aangeven in de belastingaangifte van jaar N+1. Bijvoorbeeld: al je Tax Shelter investeringen tussen 1 januari en 31 december van dat jaar geef je aan bij je belastingaangifte van het volgende jaar.

LITA.co maakt je fiscale attesten en stelt ze ter beschikking op je persoonlijke online account. Een gefinancierde onderneming kan soms beslissen om deze dienst niet aan LITA.co uit te besteden, maar om de fiscale attesten zelf op te maken en rechtstreeks naar investeerders te sturen. Als dit het geval is, word je hier al van op de hoogte gebracht tijdens de fondsenwerving.

Wij sturen je ook een herinneringsmail waarin we uitleggen hoe je deze investering in je belastingaangifte moet aangeven.

Hou er rekening mee dat het verzoek tot belastingvermindering moet worden ingediend in hetzelfde jaar als de kapitaalverhoging van de betreffende onderneming.

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor de Tax Shelter?

Je kan genieten van de Tax Shelter bij elke onderneming op LITA.co waar ‘Tax Shelter’ bij vermeld wordt.

Om in aanmerking te komen voor de Tax Shelter moet de onderneming als micro-onderneming*, kmo** of scale-up*** gekwalificeerd zijn, haar hoofdzetel en activiteiten in België hebben en maximum 4 jaar oud zijn (voor kmo’s en micro-ondernemingen) of minstens 4 en maximum 10 jaar oud zijn (voor scale-ups). Het percentage van de belastingvermindering hangt af van het type onderneming: 25% voor een scale-up, 30% voor een kmo of 45% voor een micro-onderneming.

*Een micro-onderneming is een onderneming die niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

Balanstotaal:  € 350 000
Werknemers: 10
Omzet: € 700 000

**Een kmo is een onderneming die niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

Balanstotaal: € 4 500 000
Werknemers: 50
Omzet: € 9 000 000

***Een scale-up is een onderneming die gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei heeft gerealiseerd van minimum 10 % in omzet of aantal voltijdse equivalenten en die niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

Balanstotaal: € 4 500 000
Werknemers: 50
Omzet: € 9 000 000

Een micro-onderneming of kmo kan maximaal € 500 000 aan kapitaal ophalen via de Tax Shelter. Scale-ups kunnen tot maximaal €1 000 000 ophalen via de Tax Shelter voor scale-ups, maar dit bedrag moet wel worden verminderd met het bedrag dat eventueel reeds werd opgehaald via de Tax shelter voor start-ups (micro-onderneming of kmo).