16/02 - 18u : Live pitches van de ondernemers en Q&A Inschrijven

Duurzaam investeren met belastingverminderingDankzij de Tax Shelter kan je je belastingen verlagen wanneer je investeert op LITA.co. Je kan m.a.w. beleggen in ondernemingen met een positieve impact en 45% van het bedrag dat je investeert verminderen van je belastingen.

Wat is de Tax Shelter?

De Tax Shelter is een fiscaal preferentieel kader dat voorziet in een belastingvermindering voor particulieren die beleggen in aandelen in het kapitaal van micro-ondernemingen, groeibedrijven (scale-ups) en KMO's. Het gaat om een belastingvermindering van 25%, 30% of 45%, afhankelijk van het type onderneming dat wordt gefinancierd.

Sinds februari 2017 is deze fiscale stimulans toegankelijk voor crowdfunding-platformen en dus ook voor de impact-investeerders van LITA.co. De Tax Shelter werd ingevoerd onder het “start-up plan”, een reeks maatregelen gericht op het ondersteunen van de oprichting en groei van start-ups, groeibedrijven (“scale-ups”) en KMO’s in België.

Hoe gebruik maken van de Tax Shelter?

Wanneer je investeert in een project op LITA.co waar "Tax Shelter" bijstaat, kan je je belastingen verminderen met tot 45% van je investering.

👉 Bijvoorbeeld: Maria's verschuldigde inkomstenbelasting voor 2020 bedraagt € 20 000. Door €1 000 te investeren in een micro-onderneming die in aanmerking komt voor de Tax Shelter, heeft ze recht op een belastingvermindering van 45% van het geïnvesteerde bedrag. Dat betekent dat er €450 van het te betalen belastingbedrag afgetrokken wordt. Ze heeft dan nog € 19 550 aan belastingen te betalen.


Een investeerder kan maximaal €100 000 per jaar via de tax shelter investerenRechtspersonen (ondernemingen, VZW's, coöperaties) kunnen niet van de Tax Shelter genieten. 

De gefinancierde onderneming verbindt zich ertoe om de juiste documenten te voorzien en LITA.co stelt ze ter beschikking op je persoonlijke online account.

Je kan vervolgens je belastingvermindering voor het lopende belastingjaar rechtstreeks aangeven in de personenbelasting door het bedrag van de in aanmerking komende investeringen te vermelden.

Houd er rekening mee dat het verzoek tot belastingvermindering moet worden ingediend in hetzelfde jaar als de kapitaalverhoging van de betreffende onderneming. De datum van de kapitaalverhoging is de sluitingsdatum van de crowdfunding-campagne op LITA.co.

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor de Tax Shelter?

De onderneming moet als scale-up, kmo of micro onderneming* gekwalificeerd worden, haar operationele zetel in België hebben en maximum 4 jaar oud zijn (voor KMO's en micro-ondernemingen) of minstens 4 en maximum 10 jaar oud zijn (voor scale-ups) op het moment van de investering. 

Op dit moment kan je op ons platform genieten van de Tax Shelter met de volgende projecten:

SAM-drive (Tax Shelter 25%)


*Een micro-onderneming is een onderneming die niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

  • Balanstotaal :  €350 000 
  • Werknemers : 10
  • Omzet : €700 000 

Een KMO is een onderneming die niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

  • Balanstotaal : € 4 500 000 
  • Werknemers : 50
  • Omzet : €9 000 000

Een scale-up is een onderneming die gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei realiseert van minimum 10 % per jaar in werkgelegenheid en/of omzet en die niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

  • Balanstotaal > €4 500 000
  • Werknemers >10 en <50
  • Jaaromzet < €9 000 000

Het aanbod is beperkt tot een maximale uitgifte van €500 000 aan aandelen in het kapitaal per micro-onderneming of KMO. Scale-ups kunnen nadien tot maximaal €1 000 000 ophalen via de Tax Shelter voor scale-ups, maar dit bedrag moet wel worden verminderd met het bedrag dat eventueel reeds werd opgehaald via de Tax shelter voor start-ups (micro-onderneming of KMO). 

Als je twijfelt of je al dan niet in aanmerking komt voor de Tax Shelter raden we je aan contact op te nemen met je boekhouder. 

Ontdek je volgende investering die in aanmerking komt voor de Tax Shelter: HIER