Investeren in aandelen van een impactonderneming

Wil je je spaargeld aan het werk zetten en tegelijkertijd de sociaal-ecologische transitie financieren? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Op LITA.co kan je aandelen kopen van ondernemingen met een positieve impact op de samenleving en op het klimaat. Hieronder leggen we je alles uit.

Wat is een aandeel?

Een aandeel is een deel (van het kapitaal) van een onderneming. De eigenaars van deze bedrijfsaandelen worden de aandeelhouders genoemd. Het vennootschapsrecht, eventueel aangevuld met een aandeelhoudersovereenkomst, legt de rechten van deze aandeelhouders vast: het recht op informatie, stemrecht, recht om algemene vergaderingen bij te wonen, recht op uitkering van dividenden, ... Wanneer het gaat om een investering in een coöperatie worden aandeelhouders ook wel "coöperanten" genoemd.

Wat je moet weten voor je aandelen koopt

Wat is het verschil tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen?

Aandelen kunnen beursgenoteerd of niet-beursgenoteerd zijn. Niet-beursgenoteerde aandelen worden doorgaans rechtstreeks aan particuliere investeerders uitgegeven door kleine en middelgrote ondernemingen die op zoek zijn naar financiering. In tegenstelling tot beursgenoteerde aandelen, die gekocht en verkocht kunnen worden op de beurs, worden niet-beursgenoteerde aandelen uitgegeven door een bedrijf als onderdeel van een fondsenwerving. Ze kunnen dus niet gemakkelijk worden doorverkocht.

Historisch gezien waren niet-beursgenoteerde aandelen alleen voorbehouden voor professionele investeerders zoals investeringsfondsen of business angels. Maar vandaag kan ook jij, dankzij een platform als LITA.co, rechtstreeks investeren in deze veelbelovende bedrijven. Bovendien kan beleggen in aandelen als particulier een aantrekkelijk belastingvoordeel opleveren.

Wat zijn de kenmerken van niet-beursgenoteerde aandelen?

Zonder een gereglementeerde markt is de waarde van deze aandelen minder goed in te schatten. In tegenstelling tot beursgenoteerde aandelen, zijn ze echter niet onderhevig aan speculatie. Ze zijn dus minder volatiel. Ze zijn ook minder liquide, wat wil zeggen dat ze pas na een aantal jaar worden doorverkocht als het bedrijf een doorverkoopmogelijkheid heeft. Hou er dus rekening mee dat je nooit geld mag beleggen in aandelen dat je op korte termijn terug nodig zou kunnen hebben. Tot slot houdt beleggen in niet-beursgenoteerde aandelen een risico in van geheel of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal, omdat het meestal gaat om kleinere bedrijven met een hoger risico op faillissement.

Investering in aandelen van een coöperatie op LITA.co

Maar niet-beursgenoteerde aandelen hebben een groot pluspunt: ze stellen je in staat je spaargeld te richten op de zogenaamde reële economie. De reële economie omvat de productie van goederen en diensten, dus geen activiteiten die onder de financiële economie vallen. Als je rechtstreeks aandelen van kmo's, coöperaties of start-ups koopt, neem je deel aan een lokale economie die de lokale activiteit stimuleert door jobs en concrete voordelen voor de samenleving te creëren. En dat is precies wat ons nauw aan het hart ligt bij LITA.co. 

Aandelen kunnen financiële voordelen bieden

Niet-beursgenoteerde aandelen zijn financiële activa met een bijzonder aantrekkelijk rendementspotentieel. In tegenstelling tot obligaties is hun rendement niet vooraf bekend of beperkt (tenzij dit is opgenomen in de statuten). Afhankelijk van het groeipotentieel van de onderneming kan de meerwaarde aanzienlijk zijn. 

Wat is een meerwaarde?

Voor de meeste investeringen in niet-beursgenoteerde aandelen moet je wachten op een exit-mogelijkheid voordat je je aandelen kan verkopen. Meerwaarde ontstaat wanneer het aandeel wordt verkocht aan een hogere prijs dan de prijs die je er zelf voor hebt betaald. Dit is de vergoedingsmethode die we bij LITA.co verkiezen. De beleggingen die we voorstellen bieden potentiële perspectieven op aantrekkelijke exit-mogelijkheden, gemiddeld na 5 tot 7 jaar. 

In sommige gevallen bepalen de statuten van de onderneming dat er geen meerwaarde mogelijk is bij verkoop. Dit betekent dat de aandelen worden teruggekocht tegen de oorspronkelijke aankoopprijs, of tegen een lagere prijs als de onderneming verlies heeft gemaakt. Deze afwezigheid van een potentiële meerwaarde zal je vaker terugvinden bij coöperaties. 

De impact onderneming Happy Hours Market (valorisatie van onverkocht voedsel) en de coöperatie Färm (het netwerk van winkels gespecialiseerd in bio voeding) zijn voorbeelden van positieve exits waarbij LITA investeerders met een meerwaarde konden uitstappen.

Wat is een dividend?

Een dividend is een deel van de winst van een onderneming, dat eerlijk wordt verdeeld onder de aandeelhouders, in verhouding tot hun aantal aandelen. Alleen winstgevende bedrijven kunnen dividenden uitkeren. Niet-beursgenoteerde aandelen betreffen meestal start-ups en kmo's die, hoewel ze sterk groeien, meestal nog te weinig winst maken om dit type beloning te gebruiken. Dit type vergoeding is dus eerder zeldzaam op LITA.co.

De voordelen van een ethische aandeelhouder

Door duurzame aandelen te kopen op LITA.co, maak je je spaargeld nuttig en draag je bij tot de opkomst van een vorm van financiering die rentabiliteit combineert met een positieve impact op de samenleving en op het milieu. 

Hoe volledig transparant investeren?

Op ons investeringsplatform kies je zelf wat je met je spaargeld financiert. Door rechtstreeks aandelen te kopen, beleef je ook een ondernemersavontuur. Je kan deelnemen aan algemene vergaderingen en een kijkje achter de schermen nemen. Je helpt ondernemingen te financieren met concrete impactdoelstellingen en tastbare resultaten. Sinds onze oprichting werden er al bijna 10 000 jobs gecreëerd of geconsolideerd dankzij een honderdtal fondsenwervingen voor de financiering van geëngageerde ondernemingen.

Investering in aandelen op LITA.co

Hoe investeren volgens je overtuigingen?

Bij LITA.co bieden je de mogelijkheid om ethisch aandeelhouder te worden. Zo kom je op voor een eerlijkere, inclusievere economie die onze manier van produceren en consumeren heruitvindt met respect voor de planeet. We selecteren steeds ondernemingen die aan minstens één van de criteria van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) voldoen. De bedrijven op ons investeringsplatform zijn actief in de kern van belangrijke transitiesectoren: duurzaam vastgoed, hernieuwbare energie, duurzame landbouw- en voedselsystemen, technologische innovatie, … 

Op ons platform kan je aandelen kopen in start-ups, coöperaties en kmo’s, met elk eigen verwachtingen op het gebied van risico, rendement en impact. Het gevarieerde aanbod biedt je ook de mogelijkheid om je beleggingen op ons investeringsplatform te diversifiëren.  

De Tax Shelter belastingvermindering bij een investering in Belgische aandelen

Door te beleggen in niet-beursgenoteerde aandelen van Belgische ondernemingen kan je als particulier genieten van de Tax Shelter, een belastingvermindering tot 45% van het geïnvesteerde bedrag.