LAATSTE DAGEN 🕘 : om nog in 2023 te genieten van een belastingvermindering CWG ontdekken ->

Investeren in een onderneming via crowdlending (obligaties)

Net als aandelen vallen obligaties onder de financiële activa. Bij aandelen investeer je in het kapitaal van een onderneming, terwijl obligaties schuldbewijzen zijn. Met obligaties leen je als het ware geld uit aan een onderneming.

Door obligaties uit te geven via crowdlending, kan een mature onderneming financiering vinden bij particuliere investeerders. En op LITA.co, hét platform voor duurzaam en ethisch investeren, ben jij het die investeert! LITA.co zet zich actief in voor de financiering van de reële economie. Vandaar dat je uitsluitend niet-beursgenoteerde obligaties op ons platform vindt.

Als je investeert in obligaties op LITA.co, ontvang je een vaste jaarlijkse rente, en wordt het geïnvesteerde bedrag na verloop van tijd terugbetaald. Het jaarlijks rendement ligt tussen 4% en 10% en de looptijd van de lening varieert van 2 tot 10 jaar. In tegenstelling tot aandelen kan je bij obligaties niet deelnemen aan het bestuur van de onderneming en heb je dan ook geen stemrecht op algemene vergaderingen.

Waarom zou je in obligaties investeren op LITA.co?

  • Geniet van een jaarlijkse rente
  • Ken vooraf het rendement en de duur van de investering
  • Diversifieer je investeringsportefeuille door de ontwikkeling van meer mature ondernemingen te financieren
  • Laat je spaargeld op middellange en lange termijn (verder) groeien met een positieve impact op mens en planeet

Hoe werken niet-beursgenoteerde obligaties?

In tegenstelling tot de beursgenoteerde markt is er op de private (crowdlending) markt geen sprake van een gereguleerde secundaire markt waar financiële instrumenten via een direct koop-verkoopmechanisme circuleren en die de liquiditeit van een investering verzekert (beurzen). De uitwisseling van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten gebeurt uitsluitend op basis van overeenkomsten die rechtstreeks tussen investeerders worden gesloten (wat lange en ingewikkelde processen impliceert). Om die reden maken beleggingen via crowdlending doorgaans deel uit van een dynamiek op lange termijn met als doel de obligaties tot het einde van de looptijd, d.w.z. tot de terugbetaling van het geïnvesteerde bedrag, aan te houden.

Hoewel investeren in niet-beursgenoteerde obligaties via crowdlending duidelijk risico's met zich meebrengt (illiquiditeit, gedeeltelijk of volledig verlies in geval van wanbetaling door de onderneming), stelt het je als investeerder in staat een deel van je spaargeld naar de reële economie te laten vloeien. Dit via de rechtstreekse financiering van kmo’s die de lokale economie bevorderen door werkgelegenheid en duurzame waarde te creëren.

In welk (soort) ondernemingen en sectoren kan je op LITA.co in obligaties investeren?

Bij LITA.co worden obligatie-investeringen doorgaans aangeboden voor de financiering van mature kmo's die zich verder willen ontwikkelen en die een financieel evenwicht hebben bereikt of op het punt staan dit te bereiken. Soms gaat het ook om start-ups die opschalen of inzetten op geavanceerde technologische innovaties. Op LITA.co vind je enkel sociale of ecologische ondernemingen die actief zijn in cruciale transitiesectoren: van hernieuwbare energie en verantwoorde landbouw tot duurzaam vastgoed.

We vinden transparantie belangrijk en willen je de mogelijkheid geven om nauw betrokken te zijn in het ondernemersavontuur. Daarom geven we je regelmatig toegang tot informatie over de evolutie van de financiële situatie en de impact van de onderneming tijdens de looptijd van je investering.

Wat zijn de kenmerken van obligaties?

Terugbetaling van het kapitaal

Voor de terugbetaling van een investering in obligaties via crowdlending wordt de voorkeur gegeven aan twee methoden:

  • Constante aflossing (of terugbetaling in jaarlijkse termijnen van gelijke omvang): Deze wijze van terugbetaling houdt in dat de investeerders jaarlijks een deel van het geleende kapitaal terugkrijgen (bijvoorbeeld ¼ van het kapitaal per jaar als de obligatie over 4 jaar wordt uitgegeven). Het bedrag van de rente neemt dan elk jaar af aangezien er steeds minder geleend kapitaal overblijft.
  • De "bullet" of in fine terugbetaling: als investeerder ontvang je het volledig geïnvesteerde bedrag op de vervaldag van de obligatie.

Uitgestelde terugbetaling

In sommige gevallen begint de constante terugbetaling van het kapitaal niet vanaf het eerste jaar (N+1). Dit kan ook vanaf een later moment gebeuren afhankelijk van wat er wordt afgesproken op het moment van de investering (jaar N+2, N+3...).

Rang van terugbetaling

Er bestaan verschillende soorten schuld/leningen (banklening, obligatielening, enz.). Aan elk daarvan wordt een rang toegekend die overeenkomt met de wettelijke prioriteit voor terugbetaling. Een senior schuld is een schuld waarbij voorrang wordt gegeven aan de terugbetaling. Over het algemeen is de schuld met de hoogste rang een bankschuld.

De terugbetaling van een junior schuld (ook wel een achtergestelde schuld genoemd) wordt bepaald door de terugbetaling van de senior schuld. Tussen de senior en de junior schuld is er ook nog de ongedekte schuld, die zich tussen de twee bevindt.

Voorbeelden van terugbetalingsschema's

Stel dat je in 2022 €1000 investeerde in obligaties, over een periode van drie jaar, met een jaarlijkse rente van 5%. Dit zijn dan de verschillende mogelijke terugbetalingsschema's:

Constante aflossing van het kapitaal

Duurzaam investeren in obligaties met constante terugbetaling

Constante aflossing met 2 jaar uitstel

Duurzaam investeren in obligaties met constante terugbetaling en 2 jaar uitstel

'Bullet' of in fine terugbetaling

Duurzaam investeren in obligaties met bullet of in fine terugbetaling

Hoe zit het met obligaties en belastingen?

Wanneer je via LITA in obligaties investeert, leen je voor een aantal jaar geld uit aan een onderneming en in ruil daarvoor ontvang je rente. Aangezien deze rente inkomsten zijn, moet je daar als particulier belastingen op betalen. Dit staat bekend als de "roerende voorheffing" en bedraagt normaalgezien 30%. Als het echter over een startende onderneming gaat die aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je genieten van een vrijstelling op deze roerende voorheffing.

Je kan ervan genieten:

- gedurende de eerste 4 jaren van de lening
- voor de eerste 15 000 euro (jaarlijks geïndexeerd, in 2022: 15 630 euro) voor nieuwe leningen die binnen een periode van vier jaar worden aangegaan (per belastingplichtige en per jaar).

Op deze pagina vind je meer informatie over deze vrijstelling.

Aarzel niet om een afspraak te maken met iemand uit ons team voor meer informatie!