Beëindigd

UCPA Sportvakanties

Obligaties 2,42%

  • Kwaliteitsonderwijs
  • Ongelijkheid verminderen
  • Duurzame steden en gemeenschappen
Soort impact Sociale economie Maturiteit
Opgehaald bedrag : € 124 900,00

Presentatie

De UCPA, zegt dat je iets? Achter deze afkorting schuilt één van de grootste verenigingen zonder winstoogmerk erkend als van maatschappelijk en openbaar nut in Frankrijk. Sportvakanties voor jongvolwassenen, kampen voor kinderen en jongeren, sportinfrastructuur voor iedereen: elk jaar beleven meer dan 3,4 miljoen mensen de UCPA-ervaring. De vereniging ontstond in de naoorlogse periode onder impuls van jongeren die betrokken waren bij het verzet. Ze wouden buitensporten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. Vandaag is UCPA aanwezig in 72 landen over de hele wereld en coördineert ze meer dan 95 sportactiviteiten. De vereniging ijvert voor een sportbeoefening die openstaat voor iedereen en niet competitief is: een hefboom voor samenleven en voor de ontplooiing van elk individu. Ze wil sociale, culturele en generationele barrières overkomen en zo iedereen toegang geven tot een sportbeleving die een bron is van zelfontplooiing, herverbinding met de natuur, verbinding en solidariteit. De vereniging UCPA Sportvakanties doet vandaag beroep op investeerders om een bredere toegang tot sport voor iedereen te financieren, en in het bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties. Dit zal voornamelijk gebeuren via de renovatie van vakantiesportcentra en de vernieuwing van sportmateriaal.

Het kapitaal en de interesten van deze obligaties zijn gewaarborgd op het patrimonium van de vereniging, waarvan de vastgoed-waarde 150 miljoen euro bedraagt. De rente wordt jaarlijks uitbetaald, terwijl de terugbetaling van het kapitaal in twee gelijke aflossingen gebeurt, op het einde van jaar 6 en van jaar 7.

Steun de ontwikkeling van de UCPA en haar model van sport voor iedereen. 

Sport toegankelijk maken voor iedereen
1/2

Redenen om te investeren

Risico's geassocieerd aan de investering

Voorwaarden omtrent het beleggingsproduct

Financieel product
Minimum investering
Financieel voordeel
Juridische structuur
Looptijd
Rentevoet
Terugbetalingsmethode
Betaling van de rente
Terugbetaling van het kapitaal
Rang van terugbetaling
Prijs per aandeel
Bestuur
Opgehaald bedrag
€ 124 900
Financieel product

Risico's: Investeren in jonge bedrijven houdt een risico in van gedeeltelijk of totaal verlies van het geïnvesteerde bedrag alsook een liquiditeitsrisico.