Beëindigd

Walvert Mettet
Obligaties 6%

  • Groene Energie
  • Lokale Productie
  • Energie Transitie
  • Betaalbare en duurzame energie
  • Duurzame steden en gemeenschappen
  • Klimaatactie
Soort impact Hernieuwbare energie Maturiteit
Opgehaald bedrag : € 1 000 000,00

Presentatie

Walvert is een KMO die in 2009 werd opgericht en gespecialiseerd is in de studie, het ontwerp, de constructie en de exploitatie van biomethanisatieprojecten in de landbouw. Elke eenheid produceert lokale en hernieuwbare energie: biogas, elektriciteit, warmte. Alle projecten zijn duurzaam, lokaal en worden van A tot Z gerealiseerd.

Walvert biedt ecologische energieoplossingen aan overheidsinstanties, bedrijven en burgers. De opgewekte elektriciteit wordt in het plaatselijke (ondergrondse) net gebracht en voorziet de burgers in de buurt van stroom. De geproduceerde warmte wordt aan KMO's in de directe omgeving geleverd. Daarnaast is de meststof die bij biomethanisatie vrijkomt, het digestaat, beschikbaar voor lokale boeren en burgers.

De projecten van Walvert zijn echte oplossingen voor de opwekking van hernieuwbare energie en zijn gebaseerd op principes uit de circulaire economie. Ze beantwoorden aan de uitdagingen van onze tijd, in het bijzonder met betrekking tot de energieonafhankelijkheid van onze regio.

Walvert doet een beroep op investeerders voor de financiering van een nieuwe installatie in Mettet, in de provincie Namen.

De procedure voor de vergunningsaanvraag wordt momenteel afgerond en het Waals Gewest heeft een positieve feedback al gegeven.

De aangeboden rentevoet bedraagt 6% per jaar gedurende 7 jaar.

Walvert voldoet aan de criteria van het start-up plan, waardoor je als particuliere investeerder kan genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten voor de eerste 4 jaar. 

De vrijstelling is per belastingplichtige en per jaar beperkt tot de interesten op de eerste €15 000 van nieuwe leningen die binnen een periode van 4 jaar worden toegekend. Voor meer informatie over deze belastingvrijstelling, klik hier.

De eerste fundraisingdoelen werden bereikt in twee weken, doe mee met het avontuur om het derde doel van €850 000 te bereiken! Het einddoel is €1 000 000.

Bekijk de video om meer te weten te komen over Walvert!
1/2

Getuigenissen

Julien S.

Ik heb in Walvert Mettet geïnvesteerd omdat ik de ontwikkeling van groene energieprojecten in België wil ondersteunen en omdat ik geloof in het belang van dit soort installaties in de ecologische transitie en in het koolstofvrij maken van onze samenleving.

Antoine B.

Ik heb in Walvert Mettet geïnvesteerd omdat ik het gebied ken en het type investering dat wordt voorgesteld lijkt mij aangepast aan de noodzakelijke herbestemming van deze plaats.

Eveline D.

Ik heb in Walvert Mettet geïnvesteerd omdat het een Waals project is, in mijn thuisprovincie, dat bijdraagt tot lokale plattelandsontwikkeling, energietransitie en afvalrecyclage.

David V.

Ik heb in Walvert Mettet geïnvesteerd omdat ik deel wil nemen aan de energietransitie

Eric V.

Ik heb in Walvert Mettet geïnvesteerd omdat het een ecologisch zinvol project is én een goed rendement geeft.

Friederike K.

Ik heb in Walvert Mettet geïnvesteerd omdat ...ik vind dat het de beste manier is om energie op te wekken: afval die elders ontstaat om te zetten bruikbare energievormen! En het is een bedrij met ervaring én we zijn echt in een periode, waar we geen moment mogen verliezen om aan de energietransitie te werken.

Jean-Louis B.

Ik heb in Walvert Mettet geïnvesteerd omdat ik mijn beleggingen wil diversifiëren en ik in hernieuwbare energie wil stappen.

Redenen om te investeren

Risico's geassocieerd aan de investering

Juridische structuur van de transactie

Voorwaarden omtrent het beleggingsproduct

Financieel product
Minimum investering
Financieel voordeel
Juridische structuur
Looptijd
Jaarlijkse rentevoet
Terugbetalingsmethode
Betaling van de rente
Terugbetaling van het kapitaal
Rang van terugbetaling
Prijs per obligatie
Bestuur

Je kunt het project ook volgen via

Delen
Opgehaald bedrag
€ 1 000 000
Financieel product
Obligatie
Investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven brengt het risico met zich mee dat het volledig geïnvesteerde geldbedrag verliest.