16/02 - 18u : Live pitches van de ondernemers en Q&A Inschrijven
Beëindigd

REALITES BE

Groene obligaties

  • Koolstofarme Economie
  • Transitie
  • Bouwsector
  • Industrie, innovatie en infrastructuur
  • Duurzame steden en gemeenschappen
  • Verantwoorde consumptie en productie
Soort impact Transformatie Maturiteit
Opgehaald bedrag : € 214 600,00

Presentatie

LITA heeft onlangs een nieuw investeringsaanbod "Transformatie" gelanceerd, gewijd aan de financiering van bedrijven in transitie naar een koolstofarm bedrijfsmodel. Een eerste fondsenwerving in het kader van dit nieuwe aanbod wordt georganiseerd door LITA Frankrijk  en we bieden de mogelijkheid om hier ook aan deel te nemen via het Belgische platform. 

Na te zijn gestart als projectontwikkelaar voor woningen, heeft REALITES zich geleidelijk gestructureerd rond twee hoofdgebieden: projectmanagement (PM) en vastgoedmanagement (VGM). PM blijft de historische kernactiviteit van de groep en wordt uitgevoerd op alle soorten onroerend goed: collectieve en individuele woningen, kantoren, winkels, enz. De groep biedt ook operationele diensten aan die een antwoord bieden op belangrijke noden (VGM): het ondersteunen van senioren die hun zelfstandigheid verliezen met de Heurus-woningen, het tegengaan van groeiende afwezigheid van medische diensten in sommige gebieden met de MedCorner City-gezondheidscentra, toegang tot kwaliteitswoningen voor studenten met de Cap' Etudes-woningen... Deze aanpak - die inspeelt op kwesties van algemeen belang - kwam concreet tot uiting met de goedkeuring in januari 2021 van het statuut van "onderneming met missie" ("Entreprise à mission"- Frans statuut), waar REALITES zich als missie stelde: "overal en altijd nuttig zijn voor de intelligente ontwikkeling van de regio's".

REALITES stelde zich als operationele doelstelling om de transitie naar een koolstofarm model aan te gaan en zo actief zijn steentje bij te dragen om de klimaatverandering tegen te gaan. Dit wilt de groep bereiken door zich ertoe te verbinden de koolstofintensiteit van haar activiteiten tegen 2031 met 40% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2020, dankzij duidelijke richtlijnen in lijn met de nieuwe Franse milieuregelgeving (RE2020).
Om dit te bereiken liet de groep in 2020 een volledige koolstofevaluatie van zijn activiteiten uitvoeren met de steun van Toovalu (dat bedrijven helpt bij het beheren en uitvoeren van hun klimaatstrategie, in 2019 gefinancierd door LITA Frankrijk) en het adviesbureau Carbone 4, waardoor het een ambitieus koolstofreductieprogramma kon opstellen.

Om zijn klimaatstrategie te volgen, heeft de Groep een financieringsbehoefte van 30 miljoen euro, verdeeld over verschillende assen (Vermindering, Compensatie, CSR-strategie) die in het investeringsdossier nader zullen worden uitgewerkt. Voor het jaar 2022 bedraagt de financieringsbehoefte 9 miljoen euro, en REALITES doet beroep op LITA.co om als partner op te treden in haar transformatie door 5 miljoen euro (in twee schijven van 2,5 miljoen euro) op te halen in groene obligaties met een impactpremie. Deze premie zal het duurzame doel van deze belegging garanderen en de groep ertoe aanzetten zijn verbintenissen inzake koolstofimpact na te komen.

Bekijk de replay van de live meeting (FR) met de oprichter en CEO van de groep Yoann Choin-Joubert en de R&D Directeur Amédée Bretignière door hier te klikken 

Investeer in de transitie van REALITES en draag je steentje bij om één van de meest CO2-uitstotende industrieën geleidelijk aan klimaatneutraal te maken.

REALITES gaat voor ecologische transitie met LITA.co!
1/2

Getuigenissen

Thomas A

Ik heb in REALITES geïnvesteerd omdat ik geloof in de noodzaak om te investeren in het koolstofvrij maken van de vastgoedsector en het feit dat het bedrijf wordt gesteund door Carbone 4 geeft me vertrouwen in hun project.

Alain R

Ik heb in REALITES BE geïnvesteerd omdat het gaat om een model van rechtstreekse en onmiddellijke bijdrage aan de hoognodige ecologische transitie. Een transitie naar een economie die gebaseerd is op de beginselen van duurzame ontwikkeling, gekoppeld aan degelijke en objectiveerbare metingen en analyses. Ik hoop dat dit model zich zal verspreiden en ook gevolgd worden door andere actoren in transformatie.

Stijn P

Ik heb in REALITES geïnvesteerd omdat het een mooi rendement oplevert en tegelijk investeert in duurzaamheid.

Redenen om te investeren

Risico's geassocieerd aan de investering

Voorwaarden omtrent het beleggingsproduct

Financieel product
Minimum investering
Financieel voordeel
Juridische structuur
Looptijd
Rentevoet
Terugbetalingsmethode
Betaling van de rente
Terugbetaling van het kapitaal
Rang van terugbetaling
Prijs per aandeel
Beloning
Bestuur
Opgehaald bedrag
€ 214 600
Financieel product

Risico's: Investeren in jonge bedrijven houdt een risico in van gedeeltelijk of totaal verlies van het geïnvesteerde bedrag alsook een liquiditeitsrisico.