Beëindigd

Evoluno
Converteerbare obligaties 8%

  • Digitaal
  • Tech
  • Training / Opleiding
  • Gezondheid
  • Goede gezondheid en welzijn
  • Eerlijk werk en economische groei
Soort impact Tech for good Maturiteit
Opgehaald bedrag : € 154 200,00

Presentatie

Momenteel telt België meer dan 500 000 langdurig zieken, waarvan 40% omwille van psychische redenen. Eén op de drie jongeren heeft last van angst of depressie. Het gebruik van antidepressiva en kalmerende middelen bereikt alarmerende niveaus.

Evoluno biedt bedrijven een uitgebreid programma gericht op werknemers om een einde te maken aan mentale gezondheidsproblemen. Dit via tools die de persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Bijna 80 000 werknemers en ambtenaren genieten hier al van. Tot de klanten van Evoluno behoren Proximus, Voo, McKinsey, Medi-Market en verschillende federale overheidsdiensten.

De tool, in de vorm van een mobiele en webapplicatie, is ontworpen om werknemers te helpen bij het beheren van moeilijkheden in zowel hun professionele als hun privéleven: stress, stemming, slaap, interacties met anderen, ... De tool biedt zelfsturende leerpaden met een combinatie van zelfbeoordelingen, audio, oefeningen, meditaties, ... De voorgestelde technieken hebben allemaal een gevalideerde wetenschappelijke basis. Indien nodig kan de applicatie gebruikt worden om online een match te maken met een psycholoog die het beste past bij de behoeften van de persoon. Een interactief online dashboard stelt HR-managers ook in staat om psychosociale risico's en mentale gezondheid binnen het bedrijf te monitoren, waardoor ze collectieve moeilijkheden sneller kunnen identificeren en sneller kunnen ingrijpen.

Verschillende publieke en private financieringsinstanties hebben al in 2021 in Evoluno geïnvesteerd. Het Brussels Gewest (via Finance.Brussels) heeft bevestigd dat het €100k zal inleggen in deze nieuwe financieringsronde (hierboven opgenomen in de teller onder "professionele").

Evoluno kent een sterke groei, dankzij een steeds groter wordende vraag en een uitstekend vernieuwingspercentage van de abonnementen (huur van softwarelicenties). Het bedrijf zal naar verwachting in de tweede helft van 2024 break-even draaien.

Evoluno nodigt je uit om te investeren in haar groei om de tool sneller beschikbaar te maken voor meer gebruikers, in België en internationaal! LITA.co biedt je de mogelijkheid om mee te investeren via converteerbare obligaties met een rente van 8% per jaar. Als particulier kan je genieten van een interessant belastingvoordeel: een vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten gedurende de eerste 4 jaar. (Meer informatie hier).

Evoluno werft fondsen op LITA.co!
1/2

Getuigenissen

Pierre T.

Ik heb in Evoluno geïnvesteerd omdat geestelijke gezondheid een onderwerp is dat mij persoonlijk raakt en dat een prominente plaats verdient op de moderne werkplek.

Cecile M.

Ik heb in Evoluno geïnvesteerd omdat geestelijke gezondheidsproblemen op het werk een plaag zijn in onze huidige samenleving... en ik vind het geweldig om te kunnen helpen bij de bestrijding ervan en bij te dragen aan een betere ontplooiing van werknemers.

Joke B.

Ik heb in Evoluno geïnvesteerd omdat ik mentale gezondheid op het werk belangrijk vindt.

Myriam C.

Ik heb geïnvesteerd in Evoluno omdat het hoog tijd is dat we een einde maken aan de malaise op de werkvloer.

Leen V.

Ik heb in Evoluno geïnvesteerd omdat het een prachtig project met enorm groeipotentieel is.

Michel S.

Ik heb in Evoluno geïnvesteerd omdat ik geloof dat geestelijke gezondheid op de werkplek essentieel is voor de levenskwaliteit van mensen in elke samenleving.

Redenen om te investeren

Risico's geassocieerd aan de investering

Voorwaarden omtrent het beleggingsproduct

Financieel product
Minimum investering
Financieel voordeel
Juridische structuur
Looptijd
Belastingvrijstelling
Jaarlijkse rentevoet
Niet-conversiepremie
Terugbetalingsmethode
Betaling van de rente
Terugbetaling van het kapitaal
Rang van terugbetaling
Conversiepariteit
Prijs per obligatie
Gevallen van conversie van kapitaal
Bestuur

Je kunt het project ook volgen via

Delen
Opgehaald bedrag
€ 153 300
Investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven brengt het risico met zich mee dat het volledig geïnvesteerde geldbedrag verliest.