Beëindigd

REALITES BE
Groene obligaties - 8%

  • Industrie, innovatie en infrastructuur
  • Verantwoorde consumptie en productie
  • Klimaatactie
Soort impact Transformatie Maturiteit Operationeel
Opgehaald bedrag : € 341 100,00

Pitch

Presentatie

LITA.co lanceerde recent een nieuw investeringsaanbod dat bestemd is voor de financiering van bedrijven in transitie naar een CO2-arm bedrijfsmodel: het aanbod "Transformatie".  Dit is het tweede deel van de fondsenwerving van REALITES, georganiseerd door LITA.co Frankrijk, en eveneens toegankelijk via het Belgische platform.

De REALITES-groep is een middelgrote onderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van vastgoedprojecten en -diensten in Frankrijk, en sinds kort ook in Afrika. Sinds de oprichting heeft de Groep een sterke groeidynamiek gekend met een omzet die tussen 2016 en 2021 bijna verdrievoudigd is (285,7 miljoen euro omzet in 2021). REALITES startte als projectontwikkelaar voor woningen, en structureerde zich geleidelijk aan rond twee hoofdgebieden: projectmanagement (PM) en vastgoedmanagement (VGM). PM blijft de historische kernactiviteit van de groep en wordt uitgevoerd op alle soorten onroerend goed: collectieve en individuele woningen, kantoren, winkels, enz. De groep biedt ook operationele diensten aan die een antwoord bieden op belangrijke noden (VGM): het ondersteunen van senioren die hun zelfstandigheid verliezen met de Heurus-woningen, het tegengaan van groeiende afwezigheid van medische diensten in sommige gebieden met de MedCorner City-gezondheidscentra, toegang tot kwaliteitswoningen voor studenten met de Cap' Etudes-woningen... 

Onder het statuut "onderneming met missie" sinds 2021, stelde REALITES zich als doelstelling om de transitie naar een koolstofarm model aan te gaan en zo actief haar steentje bij te dragen om de klimaatverandering tegen te gaan. Dit wil de groep bereiken door zich ertoe te verbinden de koolstofintensiteit van haar activiteiten tegen 2031 met 40% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2020, dankzij duidelijke richtlijnen in lijn met de nieuwe Franse milieuregelgeving (RE2020). Om dit te bereiken liet de groep in 2020 een volledige koolstofevaluatie van haar activiteiten uitvoeren met de steun van het adviesbureau Carbone 4, waardoor het een ambitieus koolstofreductieprogramma kon opstellen. Eentje nog strenger dan de regelgeving.

Om haar klimaatstrategie te volgen, heeft de Groep een financieringsbehoefte van 30 miljoen euro, waarvan 9 miljoen euro in 2022. Voor het jaar 2022 bedraagt de financieringsbehoefte 9 miljoen euro. Na een eerste fondsenwerving van 1,5 miljoen euro afgelopen zomer via LITA.co, keert REALITES terug voor een tweede schijf van 3,5 miljoen euro in groene obligaties, met impactpremie. Deze premie zal het duurzame doel van deze belegging garanderen en de groep ertoe aanzetten zijn verbintenissen op vlak van CO2-impact na te komen.

Investeer in de transitie van REALITES en draag je steentje bij om één van de meest CO2-uitstotende industrieën geleidelijk aan CO2-arm te maken.

REALITES gaat voor ecologische transitie met LITA.co!
1/2

Je kunt het project ook volgen via:

Getuigenissen

Bruno M.

Ik heb in REALITES geïnvesteerd omdat vastgoed een van de eerste sectoren is waar transitie nodig is, en er weinig echt innovatieve projecten in deze sector zijn.

Gaetan d.

Ik heb in REALITES geïnvesteerd omdat ik mij zeer betrokken voel bij de ecologische transitie en omdat het een concreet project is dat goed wordt begeleid door Carbone 4. Ik wens hen succes bij het bereiken of overtreffen van hun doelstellingen.

benoit l.

Ik heb in REALITES geïnvesteerd omdat ze een eervolle aanpak hebben. De voorwaarden zijn veel beter dan een spaarrekening.

​Dominique C.

Ik heb in REALITES BE geïnvesteerd omdat het een bedrijf is dat zich inzet voor het koolstofvrij maken van zijn bouwactiviteiten in een zeer vervuilende sector.

​Dominique C.

Ik heb in REALITES BE geïnvesteerd omdat het een nuttig project is om een zeer vervuilende sector koolstofvrij te maken.

Philippe R.

Ik investeerde in REALITES om mijn portefeuille te diversifiëren met obligaties met een goed rendement, en in groenbouw.

Alexis S.

Ik investeerde in REALITES als een financieel volwassen bedrijf dat een aantrekkelijke rente biedt en werkt aan meer milieuverantwoord bouwen.

Transactie

Redenen om te investeren

Registreer je of log in op LITA.co en vervolledig je account om de informatie op deze pagina te bekijken.
Opgehaald bedrag
€ 341 100
Financieel product
Groene obligaties
Investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven brengt het risico met zich mee dat het volledig geïnvesteerde geldbedrag verliest.